Как очилата могат да помогнат да си възвърнете естественото зрение.

Не можете само с един поглед да разберете дали една леща е индивидуализирана или е „от рафта”. Така че, къде се крие разликата? Кои потребители на очила извличат най-много изгода от индивидуално оптимизираните лещи? BETTER VISION зададе този въпрос на Volker Gahr, Главният Мениджър за Продукти в Carl ZEISS Vision.  

BETTER VISION: Г-н Gahr, кое прави индивидуализираните лещи за очила различни от обикновените?


Volker Gahr: 
Ами, oчевидно даже и конвенционалните лещи за очила до известна степен са индивидуално направени по поръчка за потребителя. Tова е, защото вие основно следвате една прескрипция, с други думи поставяте правилната сила на лещата в правилната позиция в избраната рамка, за да осигурите на потребителя по-добро зрение. Ако друг носещ очила си сложи моите очила е малко вероятно да да има оптимално зрение. Когато се насочваме към  индивидуално „оптимизирани” лещи, ние реално говорим за вземане предвид на друга релевантна, персонална информация за потребителите в рамките на оптичния дизайн чрез изчисляване на идеалните повърхности на лещите за техните нужди.  
По правило,
 оптометристът или офталмологът извършват рефракция и написват прескрипцията за лещи.


Какви лещи са необходими?

  • Еднофокусни лещи за далечно зрение
  • Еднофокусни лещи за близко зрение (т.е. очила за четене)
  • Прогресивни лещи
  • Каква диоптрична сила, специални цилиндри…

Следващата стъпка е потребителят да избере рамка. Но това е така, доколкото се прилага конвенционалния подход. Разбира се, оптометрист, предписващ лещи от-рафта, ще измери зрителния пункт на двете очи, позициониран вътре в избраната рамка, за да осигури коректно остъкляване с лещите, които в последствие поръчва от компания като ZEISS. Но крайната позиция на лещите пред очите на потребителя – която е определена от избрания специфичен стил на рамката – няма да бъде взета предвид при изчисляване на лещите.


BETTER VISION: Така, че най-голямата разлика при индивидуално оптимизираните лещи е как те се приспособяват към рамката…?


Volker Gahr: 
Tова със сигурност е решаваща разлика, макар че не единствената. Колкото повече ZEISS разбере как потгребител на очила гледа през лещите си с избраната рамка, толкова по-акуратно могат да се изработят лещите, така че накрая потребителят да гледа през тях по-възможно най-естествения и оптимален начин.  Това означава, че накрая потребителите имат перфектно оптично помощно средство за зрение, прецизно изработено по поръчка за техните индивидуални нужди. Но за да постигне това, оптометристът трябва да определи други важни индивидуални параметри освен точката, в която потребителят фокусира, гледайки право през лещата – и тези параметри трябва да са точни до една десета от милиметъра!
Например, на какво разстояние обикновено са очите им от книга или компютърен екран? На точно каква височина гледат през лещата в рамката, която са избрали? Как инклинацията на рамката влияе на зрението на клиента? Това е нещо, което зависи не само от рамката, но и от формата на лицето на клиента. Каква е задната вертексна дистанция, т.е. разстоянието между задната повърхност на лещата и предната част на корнеата? Каква е кривината на рамката? Трябва да се извършват прецизни измервания на размерите на рамката, както и на височината и ширината на лещата.

Очилата ви, напасвани за вас

Пантоскопичен ъгъл

Задна вертексна дистанция

Кривина на рамката

Височина на центриране

Разстояние  за четене

Монокулярна PD

Монокулярната PD е точната дистанция от центъра на всяка зеница до центъра на рамката. Акуратното измерване на този параметър често разкрива, че лицето на потребителя е асиметрично.

Колкото по-акуратно оптометристът калкулира всички параметри, толкова по-прецизна е оптиката, т.е. дизайнът на лещата може да се оптимизира от  ZEISS. За да се осигури рамката и лещите да не завършат в различна позиция върху носа на потребителя, позицията на рамката върху моста на носа се нагласява от оптометриста преди да калкулира допълнителните данни.

BETTER VISION: Не трае ли прекалено дълго измерването на всички тези параметри? И как може да е наистина толкова точно?

Volker Gahr: Tова е мястото, където технологията влиза в играта.  i.Terminal®2 – това е системата за центриране на ZEISS – използва хай-тек камера за вземане на обективни изображения от потребителя и рамката отпред и отстрани. След това софтуерът измерва всички ключови центриращи данни и ги запазва във файл. i.Terminal® 2 постига точност до една десета от милиметъра, но целият процес на измерване трае много малко време, въпреки че доставя изключително прецизни данни за всички ключови параметри.

BETTER VISION: И как приключвате с индивидуално oптимизирана леща?  

Volker Gahr: Всички измервателни данни от рефракцията, центрирането и при някои случаи от обективното измерване се събират от оптометриста с използването на i.Profiler®. След като всички свойства са ясни  – като материал на леща и вид леща, вид покритие или оцветяване или нюанс, ако е нужен – всичките данни се изпращат в ZEISS. Tам лещите се калкулират индивидуално според спецификациите на оптометриста и се изработват с помощта на хай-тек производствена технология, позната като freeform technology. ZEISS беше една от пионерите в разработването на тази технология и даже и днес ние непрекъснато се стремим да усъвършенстваме този матод за производство на лещи.

Благодарение на технологията freeform, лещите може да се изработват по перфектните спецификации за потребителя на очила и рамката, която е била избрана. Това възстановява възможно най-естественото зрение за потребителя на очила и, особено в случая с прогресивни лещи, създава възможно най-големите и най-отчетливи диапазони на зрение за всичките различни дистанции.  Докато не постигнете перфектна хармония между рамката, лещите, индивидуалните зрителни нужди и формата на лицето на потребителя на очила, няма да е възможно постигането на релаксирано и естествено зрение. При не-перфектно решаване, потребителят ще трябва потенциално да прави големи усилия, за да слива индивидуалните впечатления от всяко око в едно разбираемо цяло. Това може да доведе до лоша адаптация към лещите, главоболие и напрежение за носещия очила.

BETTER VISION: Значи, oтличителното качество на прогресивните лещи зависи от индивидуалните параметри, които са включени във всяка леща?  

Volker Gahr: Точно така. За сравнение, представете си, че гледате през телескоп. Гледате през някаква сложна, усъвършенствана оптика, но ако телескопът не е на правилното разстояние от окото ви, нещата ще изглеждат замъглени. Или представете си, че гледате през ключалка. Ще имате добро, релаксирано зрение, само ако поставите очите си много близо до ключалката.

You can show the difference like this:

Асортименти на прогресивни лещи

(Виж кадрите от линка)

Standard **

Plus ***

Superb ****

Individual *****

 

Преимуществото на индивидуално оптимизирана прогресивна леща е, че постигаме много добра адаптация на потребителя още от самото начало. Естествено, всеки се нуждае от време, за да привикне към нови прогресивни лещи – и времето варира значително при всеки отделен случай – но една индивидуализирана прогресивна леща е нещо, с което свиквате много по-бързо.

BETTER VISION: Последен въпрос: Кой тип от носещите очила потребители ще има най-голяма полза от индивидуално оптимизираните лещи за очила?

Volker Gahr: Общо взето, може да се каже, че всеки получава най-доброто възможно решение чрез избора на ивдивидуално оптимизирани лещи. Но колкото по-висока и по-сложна е прескрипцията, толкова повече ще забелязвате изгодата от характеристиките им в сравнение с конвенционалните лещи и толкова повече е вероятно зрението ви да е по-релаксирано и оосвободено от стрес.

Хора с проблеми с нощното зрение също могат да използвата нашата  i.Scription® technology, за да оптимизират индивидуално силата на лещата за условия на нощно зрение или такива при слаба светлина. Това е особено важно хора, чиято прескрипиция всъщност се променя, когато зениците им са много разширени. Индивидуални зрителни дефекти могат да се изгладят чрез предприемане на допълнителни стъпки за оптимизиране на силата на лещата.

Но има и много други видове потребители, които могат да извлекат полза от индивидуално оптимизираните лещи. Вземете, например, офис-лещите.  Tази апликация ни позволява да оптимизираме лещите за професионалните нужди на всеки индивид, особено за диапазоните на средна дистанция, използвана при работа с компютър и подобни действия. Обсъждането на медицинската ви история с вашия оптометрист е много важно в този контекст, защото той трябва да има много ясна идея, какви са вашите индивидуални зрителни потребности и как да им бъде реагирано.

FacebookMore...