Оптиката на наистина персонализирани прогресивни лещи

От Darryl Meister, ABOM

Технологията Free-form” или “direct surfacing” има потенциала да освободи потребителите на очила от оптичните компромси при традиционните, масово произвеждани прогресивни лещи. Carl Zeiss Vision – един най-ранните пионери на тази вълнуваща технология – предлага първата прогресивна леща, която обединява значително персонализиран дизайн с изключителен процес на изработка.

Използвойки усъвършенстван онлайн- инструмент за калкулация и патентована free-form технология, индивидуалната леща на Zeiss довежда персонализирането до най-високо ниво чрез прецизно персонализиране на всяка леща, за изискванията за точна прескрипция на всеки пациент, геометрия на напасване и големина на рамка.

Ограниченията при традиционните прогресивни лещи

Carl Zeiss Vision предлага някои от най усъвършенстваните дизайни на прогресивна леща, съществуващи днес. Превъзходните оптически характеристеки на акламираните прогресивни лещи на ZEISS са постигнати чрез усъвършенстван подход към оптичния дизайн, който се опира първо на управляването на глобалната геометрия на дизайна на лещата за осигуряване на отлично ергономично удобство за потребителя, а след това – на прецизното подобряване на оптиката на дизайна на лещата точка по точка, за да осъществи възможно най-широките и най-ясни обзорни полета.

Но без значение колко е усъвършенстван дизайнът им, традиционните прогресивни лещи не могат да отговарят на зрителните изисквания на индивидуалните потребители . Те се произвеждат от полуготови заготовки, фабрично лети в масови количества. Всеки дизайн е достъпен обикновено с 12 сили за добавка на око, лещите са до една дузина материали, което води до стотици заготовки за всяка предложена базова кривина. Една втора, „къс коридор”-версия на лещата, удвоява общия брой на нужните заготовки за лещи.

Оттук традиционните, полуготови прогресивни лещи изискват масивно развитие на продукти и инвентарни разходи. Затова промени в основния дизайн на на тези прогресивни лещи се ограничават до умели вариации в оптичния дизайн върху шепа базови кривини, които трябва да работят достатъчно добре при относително широкия диапазон прескрипции. Затова традиционните прогресивни лещи са проектирани за някои „средни” сили на прескрипциите, използвойки „средни” параметри за напасване, за „стандартни” или „малки” размери на рамката.  Това води до оптични компромиси със много потребители, което ги лишава от възможността да се радват на възможно ной-доброто зрение. Като допълнение тези компромиси налагат граници върху степента на адаптация към традиционните прогресивни лещи.

Нито един дизайн на прогресивна леща няма да достави оптимални характеристики за всяка възможна комбинация от стойности за прескрипция, напасване и големина на рамка . Всяка прескрипция изисква уникален оптичен дизайн, за да елиминира напълно аберациите на лещата, което представлява отклонения от желаната прескрипция. Фактори, като позицията на напаснатата леща, могат доведат до допълнителни грешки в силата. Освен в случаите, когато дължината на коридора на дизайна на лещата покрива идеалната дължина, свързана с дадена рамка, ползата за зрението ще е допълнително компрометирана. Макар че е въвможно определени потребители да се радват на очакваните оптични характеристики на традиционните прогресивни лещи, голям брой потребители са принудени да толерират снижените им характеристики. (Фиг. 1). И все пак характеристиките и удовлетворението на потребителите могат да се повишат, ако оптиката на дизайна на прогресивната леща е подходящо проектирана съобразно уникалните зрителни потребности на индивидуалния потребител. Zeiss Individual осигурява тези идеални характеристики на прогресивна леща за всеки потребител, като използва пълния потенциал на производството free-form със собствен дизайн и производствени технологии.

Фиг 1. Участъци от лъчево проследен астигматизъм показват, че оптичните характеристики на прогресивната леща са чувствителни към прескрипцията и към позицията на напаснатата леща.

Personalized Lenses by ZEISS

Оптичен дизайн „В Реално Време”

» Лещите Zeiss Individual интегрират технологията free-form с оптичен дизайн „В реално време”

Появата на технологията “free-form” surfacing освободиха дизайнерите на лещи от Carl Zeiss Vision от ограниченията на традиционната масова продукция на лещи, като позволи на оптичните лаборатории да създадат прогресивни лещи, проектирани и произведени „по поръчка” за специфичен потребител.

За разлика от традиционното производство на лещи, free-form surfacing позволява да се обработват сложни дизайни на лещи директно върху заготовка, използвайки извънредно точна, контролирана от компютър, мулти-осова генерираща и полираща система. Когато тази технология е ползвана съвместно със софтуер за оптиичен дизайн, способен да проектира прогресивни лещи в движение, става възможно да се напасне оптиката на всяка прогресивна леща точно към зрителните изисквания на индивидуалния потребител преди изработването.

Zeiss Individual представлява революционен пробив в интегрирането на тези авангардни технологии. Zeiss Individual е уникално проектирана за всеки потребител, с помощта на енджиниринг за оптичен дизайн и патентованата технология free-form, и двете собственост на Carl Zeiss Vision. С помощта на параметри, доставени от очния специалист, включващи прескрипция на потребителя, геометрия на напасване и информация за рамка, тази мощна апаратура за оптичен дизайн извършва сложни калкулации, за да създаде наистина уникален и напълно персонализиран дизайн на прогресивна леща. Финалните калкулации на лещата след това се пренасят в съвършената апаратура free-form surfacing за изработване с помощта на екслузивната технология на Carl Zeiss Vision, наречена Precise-Form (Фиг. 2)

Fig 2. Патентованата free-form  технология на Carl Zeiss Vision обединява мощна апаратура за оптичен дизайн, която online персонализира в реално време всяка прогресивна леща, преди да предаде финалните калкулации за лещата на уред precision free-form

Този процес за online-оптичен дизайн започва чрез управление на пълната геометрия на дизайна на лещата. Идеалната дължина на коридора за избрания за потребителя стил з а рамката и височината на напасване се калкулират, за да се увеличи максимално ползването на централните зрителни зони, като едновременно се поддържат плавни преходи за сила и астигматизъм. Това предотвратява бързи промени в силата и астигматизма, които иначе биха довели до силни прояви на плуване на образа, както и до по-високи степени на аберации от по-висок порядък, включително кома и трефойл (детелинов лист).

Променливата геометрия на прогресията на прогресивния коридор и близката зона също се калкулират прецизно с помощта на пупилната дистанция, прескрипцията, дистанцията за четене на потребитела, и даже позицията на всяка леща.

След това оптичните характеристики на дизойна лещата внимателно се подобряват по време на високотехнологичен процес на оптична оптимизация. С помощта на компютърно лъчево проследяване се калкулират аберациите на вълнов фронт от по-нисък порядък, произведени от стойностите на специфичната прескрипция на потребителя и се изчисляват параметрите за напасване, вкл. нежелан астигматизъм и дефокус, причинени от некоректна сила на добавката.

След това първоначалните оптични характеристики на изчислената леща се сравняват с тези на идеалната или “target” (цел) леща, докато оптиката на актуалния дизайн на лещата се оптимизират по метода „точка след точка” с помощта на сложни алгоритми за асферизация, докато финалната леща възпроизведе желаните оптични характеристики на лещата-цел възможно най-точно. (Фиг. 3)

Оптичната оптимизация и управление в реално време, използвани за лещите Zeiss Individual осигуряват на всеки потребител радостта от възможно най-доброто зрение. Члез персонализиране на всеки дизайн леща за точната прескрипция на потребителя, напасването и данните за рамката, всяка леща вярно ще запази очакваните оптични характеристики. Следователно потребителите няма повече да толерират различните оптични компромиси, характерни за традиционните прогресивни лещи масово производство

Фиг. 3. С помощта на точната прескрипция и изисквания за напасване на потребителя, мощна апаратураа за оптичен дизайн манипулира оптиката на дизайна на всяка леща Zeiss Individual чрез прилагане на сложни алгоритми за асферизация томка след точка.

Toтален Контрол на Аберации за Всеки Потребител

Personalized Lenses by ZEISS

» Редуцирани  аберации на вълнов фронт от по-нисък и по-висок порядък

Дизайнерите на лещи в Carl Zeiss Vision отдавна разбраха важността на минимизирането на характеристиките на прогресивната повърхност, свързани с аберациите на вълнов фронт от по-нисък и па-висок порядък. Мощната апаратура за оптичен дизайн на Carl Zeiss Vision предлага тотален контрол на повечето зрително нежелани аберации чрез внимателно определяне на пълната геометрия на дизайна на лещата и след това чрез прецизно тунинговане на оптиката на дизайна точка след точка върху цялата леща. Това позволява на всеки потребител да се наслаждава на възможно най-ясното и комфортно зрение (Фиг. 4).

Фиг. 4.  Аберациите на вълнов фронт са минимизирани при всяка леща  Zeiss Individual чрез прецизен файн-тунинг на оптиката  в многобройни точки върху цялата леща.

Zeiss Individual беше проектирана да има извънредно много меки преходи за сила и астигматизъм, което служи за минимизиране на аберациите от висок порядък през цялата леща. Тези меки преходи минимизират и изкривяването и плуването на изображението. Освин това Zeiss Individual прилага променлива дължина  на коридора, за да осигури тези преходи на сила никога да не са по-големи от неабходимото за даден размер рамка. Фактически, средната грешка, създдена от аберации от по-висок порядък върху новата леща  Zeiss Individual в действителност е по-малка от дредната грешка, създадена от наскоро представената, така наречена прогресивна леща с „подобрен вълнов фронт”. (Фиг. 5)

 

Фиг. 5 Уникалното пълно управление и оптична оптимизация на  Zeiss Individual  води до изслючително ниски снепени на аберации на вълнов фронт от висок порядък.

Конвенционална прогресивна леща :

Средна грешка на вълнов фронт от висок порядък = 0.099 ?m

 

Леща с “подобрен вълнов фронт :

Средна грешка на вълнов фронт от висок порядък = 0.075 ?m

 

ZEISS INDIVIDUAL™:

Средна грешка на вълнов фронт от висок порядък  0.067?m

Освен това, апаратурата за оптичен дизайн на Carl Zeiss Vision поставя още по-голямо ударение върху минимизирането на аберациите ат нисък порядък, произведени от прескрипцията на потребителя и геометрията на напасване, вкл. астигматизъм и дефокус.

Този вид аберации обикновено са по-вредни  за качеството на зрението при прогресивните лещи.

Тъй като Zeiss Individual е напълно персонализирана, тези аберации са минимизирани при всяка леща, без значение от прескрипцията или геометрията на напасване (Фиг. 6). 

Фиг. 6 За разлика от традиционните прогресивни лещи, оптичните характеристики на  Zeiss Individual не са ограничени от наличието на фабрично формовани базови кривини, така че всеки потребител се радва на възможно най-добрата оптика с минимални аберации на лещата.

4 Напълно кустомизирани за прескрипцията на потребителя

» Oптимизирана оптика създава до 50% по-широки обзорни полета на ясно зрение

Lenses by ZEISS

Когато потребител погледне косо през периферните участъци на леща за очила, се стига до аберации, кооито водят до грешки в желания фокус на лещата. Аберации на лещата, като кос астигматизъм, съъздават нежелани грешки в сферична и цилиндрична сила в периферията. Тези нежелани грешки в силата създават замъгляване, което понижава качеството на образа и стеснява полето на ясно зрение за потребителя. (Фиг. 7)

Според принципите на оптичния дизайн за лещи, всяка рецептова комбинация в идеалния случай
изисква уникален базова кривина  или оптичен дизайн, за да се елиминират напълно тези аберации на лещите. Традиционните полуготови лещи, обаче, са достъпни само с ограничен брой на базовите кривини. Обикновено всяка базова кривина ще предостави оптимални оптични характеристики само за сили на сфера,  намиращи се в близост до центъра на  рецептовия диапазон, свързан с всяка базова кривина. Други сили ще страдат от остатъчните аберации поради този компромис. Освен това, когато рецептата съдържа сила на цилиндър, никоя  конвенционална базова кривина или асферичен дизайн не могат да елиминират аберации, произведени едновременно сили на сфера или на цилиндър на лещата.

Фигура 7. За много прескрипции, полето на ясно зрение може да бъде значително редуцирано или изкривено по форма областта на ясна визия може да бъде значително форма от некоригираните аберации на лещаата.

Оптичните ефекти от аберациите на лещата са допълнително изострени при прогресивните лещи. Косият астигматизъм взаимодейства оптически с повърхносттия астигматизъм на прогресивния дизайн на лещатаобектива, причинявайки свиване на зоните за ясно зрение. Аберации също могат да накарат зрителните зони на прогресивна леща да се изкривят и изместят от идеалното им място, тъй като някои участъци на нежелан астигматизъм стават по-замъглени, докато други участъци на астигматизъм всъщност стават по-ясни. Това изкривяване на формата и местоположението на
централните зони за гледане нарушава бинокулярното зрение през лещите.

За щастие, Zeiss Individual е изцяло съобразена с уникалните изисквания на рецептата всеки потребител. Всяка  леща I Zeiss ndividual  е оптически оптимизирана  онлайн чрез апаратурата за оптичен дизайн на Carl Zeiss Vision с помощта на точните изисквания на рецептата на ползвателя
(Фигура 8). Чрез фина настройка оптичният дизайн на лещата за точната рецепта, остатъчните аберации на лещата фактически са премахнати, което води до 50% по-широки полета на ясно зрение. По този начин потребителите ще се насладят на възможно най-широките обзорни полета, независимо от рецептата. .

Фигура 8. Лъчево-проследен оптичен астигматизъм –  сравнение: Защото всякя прогресивна леща  Zeiss ndividual е проектирана в реално време, оптиката на дизайна на лещата може да бъде оптично
оптимизирана за точните изисквания на рецептата на потребителя, гарантирайки, че всяка леща
изпълнява точно както е предвидено, без остатъчни оптични аберации, които в противен случай биха могли да намалят и изкривят ясните обзорни полета.

Освен това, нежеланите промени в разположението и формата на зоните за гледане също се елиминират, запазвайки на помощната програма бинокулярното ползване на
на лещите с широки, симетрични обзорни полета (фиг. 9).
Фигура 9. Zeiss Individual е прецизно персонализирана за точните изисквания  на рецептата на потребителя, което осигурява широки, симетрични обзорни полета. .
ized Lenses by ZEISS

Напълно персонализирани за параметрите на напасване на потребителя

» Персонализирането на Позицията на носене oсигурява максимум зрителна острота и симетрични зони за гледане 

Позицията на носене представлява позицията на напаснатата леща спрямо действителния потребител, включително пантоскопичен наклон, кривина на рамката и вертекс разстояние на лещата. Рецептите за очила обикновено се определят със шпалтлампа или с пробни рамки,
които са разположени перпендикулярно на линиите на зрението на ползвателя. Веднъж монтирани на лицето потребителя, обаче, рамките за очила обикновено оставят лещите за очила наклонени по
по отношение на линиите от погледа.

За съжаление, накланянето на лещата създава наклонен астигматизъм, което води до нежелани
промени на силата през лещата. Следователно позицията на носене може да има значително въздействие върху оптичните характеристики на прогресивна леща, особено на качеството на зрението през централните зони на гледане (фиг. 10).
Фигура 10. Зрението може да бъде значително понижено от позицията на монтираните лещи

Фигура 11. Лъчево-проследен оптичен астигматизъм -сравнение
Понеже всяка прогресивна леща Zeiss Individual е проектирана в реално време,
оптиката на дизайна на лещата също може да бъде точно съобразена с точните изисквания за напасване на потребителя, като се гарантира, че всяка леща извършва всичко точно както е предвидено, без нежелани промени в рецептата, които иначе биха могли
влошат качеството на зрение през централните зони на гледане

По време на процеса на проектиране на оптичен дизайн  в реално време, използван за Zeiss Individual , позицията на носене на напаснатата леща се моделира с помощта на рей-трейсинг,
с цел да се приложат необходимите оптични корекции през повърхността на лещата. Ако пантоскопичния наклон, кривината на рамката и вертекс разстоянието на ползвателя вече са доставени, оптиката на всеки дизайн на лещата Zeiss Individual ще бъде точно персонализирана за точно тази позиция на носене (Фиг. 11). Потребителите ще да се насладят на най-добрите възможни оптични характеристики, независимо от техните уникални изисквания за напасване. (фиг. 12).
Фигура 12. Zeiss Individual е точно персонализирана за точните параметри на напасване на потребителя, което осигурява ясно зрение чрез централните зони за гледане. 

Традиционните прогресивни лещи често са замислени  да проявявят определени оптични характеристики, само когато се измерват с помощта на фосиметър, какъвто е лензометърът

(фиг. 13). Понеже Zeiss Individual е проектирана да предоставя на ползвателя  предписаните оптични хаарактеристики при леща в актуалното положение на носене, все пак  малки разлики от оригиналната рецепта са необходими в далечната и близка точка на лещата. Тези настройки на сила са доставени като компенсирана рецепта, която представлява правилните сили на лещата за проверка с фосиметър.

Фигура 13. Въпреки че традиционните прогресивни лещи, които нерядко са замислени, за да проявят
определени оптични сили само когато се измерват с помощта на фосиметър,  Zeiss Individual е
проектирана да осигури специфиицираните оптични сили в акнуалната позиция на носене
.

Напълно персонализирани за избора на рамка от потребителя
»
Постоянно променлив коридор с височини на центриране от 13 до 35 мм при стъпка 0.1 мм

Personalized Lenses by ZEISS

Дължината на коридора на прогресивна леща или вертикално разстояние до близката
зона, е една важна особеност, която значително влияе върху оптичните характеристики и
удовлетворението на потребителя.  Ако дължината на коридора е прекалено дълга за даден
размер на рамкат, удобството при четене е значително намалена, тъй като близката зона е
значително отрязана. Ако от друга страна коридорът е твърде кратък, оптиката на дизайна на лещата трябва да бъде  съществено “компресирана.” Поради математическите ограниченията на повърхностите на  прогресивните лещи, процентът на изменение в нежелания астигматизъм през цялата прогресивна леща трябва да се увеличи, тъй като дължината на коридора намалява, което води до по-тесни централни зони за гледане, намалено удобство при междинно зрение и по-високи нива на нежелан периферен астигматизъм.

Защото дължината на коридора на прогресивния дизайн на лещата не трябва да бъде по-къса отколкото е необходимо, поне в рамките на границите на физиологична комфортното зрение,  “стандартните” прогресивни лещи обикновено са проектирани да работят добре в консервативни стилове рамки с достатъчно голямо “В” (или вертикално) измерение. Модните тенденции в бранша обаче продължават да предпочитат “минималистични” стилове за рамки, с малки вертикални размери, които често изискват относително къси п височини на напасване. За съжаление, “Стандартни” дизайни на прогресивни лещи често не предлагат достатъчно удобство при четене с тези стилове на рамки, тъй като голяма част от близката зона е изрязана.

При другата крайност, различни дизайни протресивни лещи с “къс-коридор” също съществуват днес.
Тези прогресивни лещи са често проектирани да работят в изключително малки рамки, водещо до
значително намаляване на комфорта в сравнение с “Стандартните” дизайни лещи. Следователно, освен ако дължината на коридора на дизайна на лещата дизайн се случва да съвпадне с оптимална дължина, която се изисква от размера на рамката, потребителят трябва да толерира ненужни оптични компромиси и неоптималното изпълнение (Фигура 14).
Фигура 14. Освен ако дължината на коридора на дизайн на лещата съвпада с оптималната дължина, изисквана от даден размер на рамката, потребителят трябва да толерира недостатъчно удобство при четене или по-малки размери зони за гледане и по-високи нива на периферен астигматизъм.

От друга страна, дължината на коридора на дизайна на лещата  Zeiss Individual е прецизно пеерсонализирана в реално време, за да отговоря точно на дължината на коридора на дизайна на лещата на височината на напасване, изисквана от стила рамка, избрана от потребителя, със 0.1 мм стъпка. Чрез съчетаване на оптиката на прогресивния дизайн на лещата с размера на рамката нна потребителя, дизайнът на лещата може да се възползва в пълна степен на наличната площ на лещата.
Това максимизира ползването на централните зони за гледане, без ненужно да се правят компромиси с характеристики в други участъци на лещата (Фигура 15).

Дължинана коридора на Zeiss Individual до 85% от силата на добавката варира непрекъснато от 10 до 16 мм. Зрително изследване на Carl Zeiss Vision показа, че 16 mm представлява максималната
дължина, подходяща за физиологично комфортно зрение. Тъй като оптикатта на дизайна Zeiss е перфектно съчетана фактически с всякакъв стил рамки, с височини на напасване от 13 до 35 мм,
всяка  леща Zeiss Individual ще достави достатъчно удобство за четене, като същевременно ще осигурява най-големите възможни зони за гледане.

Фигура 15. Използвайки в “реално време” оптичен дизайн за управление на глобалната геометрия на прогресивния дизайн на лещата, дължината на коридора на Zeiss Іndividual варира непрекъснато от 10 до 16 мм –  в 0,1-мм стъпки, с цел точно да съчетава на оптиката на прогресивния дизайн на лещата с размера и височината на напасване на избрания от ползвателя стил на рамка.

Технологията Precise-Form™ 

Въпреки че “свободна форма”- или “цифров” процес на шлайфане може теоретично да реже
повърхности с изключително висока точност –  до 0,01 диоптъра – предоставяне на точни повърхности на лещи с постоянно качество се основава на щателен процес на инженеринг и текущ качествен контрол. Поради динамиката на процеса на меко полиране, използван при уредите

“Free-form” за полиране на сложне форми, като дизайни на протресивни лещи, трябва внимателно да се настроят множество параметри за полиране на цялата повърхност.

В противен случай, грешките от желаната форма на повърхността може да доведатдо нежелателни вълни. by ZEISS

 

Като един от най-ранните пионери в технологията за лещи „Free-form” , Carl Zeiss Vision
има богат опит и експертиза в производство на такива лещи.  Технологията Precise-Form ™ от ZEISS интегрира патентована технологията за лещи „Free-form” с обширен контрол на процеса. Инженерите от Carl Zeiss Vision произвеждат и оценяват хиляди лещи, докато фино регулират десетки параметри на процеса, за да се гарантира,
че всяка леща последователно доставя ненадминато качество на повърхността
и оптични характеристики, независимо от предписание, дизайн на леща, или
материал (фиг. 16).

Zeiss Individual чрез технологиата

Precise-Form

   

                                                                                                            

 

Freeform шлайфане при слаб контрол на процеса


 

 

 

 

Фигура 16. Технологията Precise-Form  ™  интегрира патентована Freeform технология със строг производствен процес , която включва внимателна настройка и тестване на десетки параметри  на Freeform-шлайфане и полиране – включително скоростта, продължителността и модела на движение  – за всеки материал за леща, за дизайн на повърхността, за да се гарантират чисти
повърхностите на лещите с невероятно точни оптични сили.

Освен това, прогресивни лещи, произведени по технологията Free-form трябва
често да се валидират  спрямо целевите дизайни чрез “картографиране” на оптиката през цялата леща (фиг. 17). Липсата на редовна валидация на качеството на продукцията по тази технологияна  може да доведе до по-ниско качество в сравнение с традиционното формоване на лещи,  ако процесът започне да “отклонява” от най-добрите практики. Прогресивните лещи Freeform
от Carl Zeiss Vision трябва да отговарят на строги насоки за качеството и на спецификации за оптичен дизайн. Тази пространен инженерингов процес гарантира, че всяка прогресивна леща  доставя прецизните оптични сили, които потребителят изисква.


Фигура 17. Инженерите на Carl Zeiss Vision, световен лидер в производството на лещи с Freeform,  разчитат на усъвършенствани инструменти, за да осигурят най-високо качество и оптика.

Някои от така наречените Free-form прогресивни лещи разчитат на заготовки на лещи с някои или всички  прогресивни оптики, положени на предната повърхност, използвайки техники на формоване на традиционни лещи. Използвайки технологията Precise-Form, дизайнът на лещите

Zeiss Individual е директно шлайфан върху заготовката. Това гарантира изключително точно възпроизвеждане на дизайна на прогресивната леща.
Поставянето на всички прогресивни оптики,върху една повърхност елиминира потенциала за
разминаването между оптиката на предната повърхност и рецептата за задната повърхност, което може да доведе до снижаване на оптичните характеристики.

Поставянето на прогресивните оптика на задната повърхност на лещата също максимизира
полетата на ясно зрение чрез локализиране на зоните за  гледане по-близо до очите, докато свежда до минимум нежелани ефекти на увеличение. Косото изкривяване, което е аберация, причиняваща обекти да изглеждат прерязани или “превити” през периферията на прогресивни лещи, поради разлики в увеличението през лещата, се дължи както на увеличение, създадено от различията в кривината по предната повърхност, така и на увеличение в резултат на нежелания цилиндър,
произведен от тези различия в кривината. Поставянето на прогресивна оптика на задната повърхност на лещата, обаче, премахва приносът на предната повърхност към тези ефекти на увеличение.  

Превъзходни характеристики чрез истинско персонализиране

» Доказани характеристики в огромен брой при изпробване с потребители

Personalized Lenses by ZEISS

Обширните проучвания с потребители  са потвърдили изключителните характеристики на Zeiss Individual. В маскиран сравняване между Zeiss Individual  и две водещи традиционни прогресивни
лещи, потребителите показаха статистически значимо предпочитание към Zeiss Individual.
Освен това, когато бе оценено възприетото поле на близко зрение по време на важна зрителна задача,  тези потребители посочиха до 50% повече площ за четене, в сравнение с традиционните прогресивни лещи.

Освен това, при тест за възприемане от над 700 потребители, които са закупили Zeiss Individual , над 90% от тези потребители  я наредиха на първите две нива по представяне. Накрая, маскирано
сравняване между Zeiss Individual и трите водещи Free-form прогресивни лещи, потребителите  показаха ясно предпочитание за Zeiss Individual по всички атрибути на изпълнение. Ясно е, че когато става въпрос доказани характеристики, Zeiss Individual е в своя собствена класа.

Изглеждащото безкрайно многообразие от ” Free-form “- или “дигитално шлайфани”-прогресивни лещи днес може да изглежда обезсърчително за много очни специалисти . За съжаление, много от тези Free-form – лещи се предлагат на пазара с неясни или с много слабо  подкрепени тлърдения по отношение на действителните визуални ползи за ползвателя, ако изобщо има такива. Тъй като тези нови дизайни на лещи често се позиционира като “премиум” продукти на потребителите на очила, това кара очните специалисти  да обмислят внимателно характеристиките  и предимствата, предлагани от различните дизайни на лещи на разположение от тази нова – и често объркваща – категория за лещи.

Присъщата визуален полза от производството на прогресивни лещи, използващи Free-form шлайфане е минимална без прилагането на някаква форма на персонализиране за потребителя. Пълният потенциал на технологията  Free-form ще се реализира само когато се използва съвместно с мощни софтуерни инструменти, способни на  оптичен дизайн “в реално време”, използвайки
въвеждане, специфично за индивидуалния ползвател. Възможно е, например, да се използва технологията Free-form, за да доставят от традиционен тип прогресивни лещи при поискване, често чрез математически комбиниране на фиксиран предварително определен прогресивен дизайн на леща (или “points” файл) с кривините от предписанието криви, обикновено прилагани  на гърба на заготовката. Free-form прогресивни лещи от този вид същественовъзпроизвеждат характеристиките
на традиционните, полуготови прогресивни лещи.

Освен това, технологията Free-form няма значително да подобри един фундаментално лош дизайн на леща.  Ако даден дизайн на леща предлага само средни характеристики и удовлетворение на потребителя, една Free-form персонализирана версия на същия този дизайн само ще гарантира, че
този средни характеристики са доставяни последователно на всички потребители.

Дизайнерите на лещи от Carl Zeiss Vision разчитат на реална технология с очевидни ползи, която се прилага  на доказани дизайни на лещи. В продължение на повече петнадесет години,дизайнерите на лещи от Цайс използват технологията Free-form за подобряване на визуалните характеристики на прогресивни лещи чрез персонализиране на всепризнати дизайни на лещи. Zeiss Individual , продукт на една и съща платформа за дизайн на обектива, който спечели GT2 ™ от ZEISS престижната Награда за високи постижения в дизайни на лещи на ОLA,  представлява най-технологично напредналите персонализирани решения за лещи от ZEISS. Zeiss Individual е първата прогресивна леща , която могат да бъдат напълно персонализирана  спрямо рецептата на всеки потребител, размер на рамка, позиция на носене – интегрирани с прецизен и  патентован производствен процес. Само от ZEISS.

FacebookMore...