Individual

Еднофокус...

Индивидуална леща, плод на цялото технологично кnow-how и върхови оптични постижения на Carl Zeiss Vision. Това......