Измервателна апаратура

i.Com mobile...

Направете живота си по-лесен Напълно интегриран пакет за управление на данни, консултaция и демонстрационни......

Visulens 500...

ZEISS VISULENS е лесен за използване автоматичен диоптромер предназначен за по-висока производителност.......

i.Terminal mobile...

Мобилното устройство за центриране от ZEISS е нов метод за вземане на индивидуални мерки на клиентите. Над 20......

Автоматич...

VL1000 Висока прецизност и лесно използване Диоптромер със всички възможнн измервания: Прогресивни Призми PD UV......

i.Terminal...

i.Terminal® 2 от ZEISS. Новият стандарт в областта на центрирането и измервателните технолгии. Много бързо.  Бързо......