Precision Individual 2

Precision Individu...

Оптимизирана за очите+рамката+лицето+ежедневните дейности IndividualFit™ & Luminance Design® Technology Luminance Design™ Technology......