Индивидуална леща, плод на цялото технологично кnow-how и върхови оптични
постижения на Carl Zeiss Vision. Това означава, че вече може да предлагате на Вашите
клиенти еднофокусни лещи с ненадмина ти оптични характеристики и невероятно зрително
качество.
Комбинацията от Вашите персонални умения, професионални измервания на всички
необходими данни и вис окотехнологичния производствен процес на оптимизация и
прецизно адаптиране към нуждите на всеки отделен потребител са гаранция за ниво на
персонализация, която веднага ще впечатли Вашите клиенти.
Индивидуализация, която се символизира чрез гравиране на инициалите на к лиента върху
лещата.
Продукт, предназначен за всички клиенти, които просто желаят най-доброто за своите очи.

Сподели!

FacebookMore...