Повече от асферични. Повече от аторични

Новите еднофокусни лещи ZEISS Single Vision Superb гарантират по-добро зрение. Напредналата
freeform технология позволява по-голяма прецизност, отколкото при стандартните еднофокусни
лещи, което води до ясно и остро зрение, ползвайки цялата повърхност на лещата.
Стандартните асферични и аторични
еднофокусни лещи могат да бъдат
проектирани само за определен брой средни
сферични стойности в границите на Rx диапазона.
Това води до генерирането на известна степен
аберации в периферията на лещите.
Новите лещи ZEISS Single Vision Superb се
прозивеждат по ZEISS freeform технология
за елиминиране на оптичните компромиси, открити при стандартните еднофокусни лещи.
Лещите ZEISS Single Vision Superb се
изчисляват индивидуално спрямо
предписанието на всеки потребител и
включват: сфера, цилиндър, аксис, призма и
база на призмата.
Оптимизацията се прилага точка по точка за
цялата повърхност на лещата, резултатът от
която е удобство при ползване и зрителен
комфорт.

Сподели!

FacebookMore...