Оптимизирана за очите+рамката+лицето+ежедневните дейности IndividualFit™ & Luminance Design® Technology

Luminance Design™ Technology

Знаейки, че диаметърът на зеницата варира спрямо променящите се светлинни условия, Luminance DesignTM технологията отчита средните стойности за пупилен диаметър. За по- естествена зрителна симулация , това включва калкулация на дизайна, участък по участък, за целия сноп светлина, по цялата повърхност на лещата, за разлика от досегашния метод – единичен лъч за измерване на контролните точки..

  • Най-доброто и естествено зрение в синхрон с ежедневните  дейности, през деня и през нощта
  • По-добро зрение използвайки пълния 3D зрителен потенциал
  • Бърза адаптация  независимо  от рамката
  • Неограничен избор на рамки
  •  Комфортно и остро зрение при четене на печатна и дигитална медия
  • Бърз фокус, остро и динамично  зрение  през целия ден, дори при предизвикателствата на съвременния свят
  • Тънки и леки лещи

 

Сподели!

FacebookMore...