ZEISS Sport – Изглеждай добре, виждай добре

ZEISS Sport са достъпни при индекс 1,5 и 1,6
Основни характеристики на лещите ZEISS Sport :
• Уникална база 7, подходяща за монтиране на лещите в извити рамки за очила
до максимален ъгъл на кривина FSW = 30°.
• Индивидуалното изчисление на повърхността спрямо предписанието и
параметрите за центриране, осигурява възможно най-доброто качество на
изображението при наклоненото полжение на лещите в спортните рамки.
• Перманентна гравюра за точно определяне на референтната точка.
• Индивидуална предецентрация позволява монтирането на лещите и в рамки с
много големи кръжила (максимална децентрация 13 mm).
ZEISS Sport е идеален продукт за:
• Извити модни слънчеви очила.
• Извити спортни очила.
• Корекционни очила с голяма кривина.
• По-малко извити рамки – за спортни очила с вграден вътрешен клип
(максимална децентрация 13 mm).

Сподели!

FacebookMore...