i.Terminal® 2 от ZEISS.
Новият стандарт в областта на центрирането и измервателните технолгии.

Много бързо.
 Бързо измерване и оценка на всички параметри
 Бързо снемане на снимката и обработка на данните
Много лесно.
 Приложим в широк обхват от височини на клиента
 Възможност за гъвкакво позициониране на клиента
 Интуитивен софтуер, подходящ за работа и със сензорен екран
 Автоматично разпознаване на недостоверни измервания
 Оценка и възможност за преглед на данни по всяко време
Много точно.
i.Terminal® 2 предоставя надеждни и точни резултати, независимо от рецептата и рамката, включващи:
 Клиенти с висока аметропия
 Рамки с различни кривини
 Прецизно измерване на всички параметри за

Сподели!

FacebookMore...