PhotoFusion

PhotoFusion®...

PhotoFusion®. До 2 пъти по-бърз преход от тъмно към светло, отколкото при съществуващите фотосоларни стъкла на Carl......