Доброто зрение с или без оптически средствастава все по-важно в нашият ежедневен живот, независимо дали сме на работа, занимаваме се с нашето хоби или по време на почивка. Има редица случаи или степени на зрителен дефицит, които изискват специални решения, които са извън възможностите на традиционните оптични средства като очилата или контактните лещи. Carl Zeiss Vision се включва в разработката на “Специалните зрителни средства” още преди няколко десетилетия. През 1908 компанията представя първите телескопични очила за силно късогледи ползватели, които Moritz von Rohr създава на базата на теорията на Gullstrand‘s за формиране на образа. Това бива последвано от създаването на голям брой иновативни увеличителни зрителни средства. Днес, Carl Zeiss Vision предлага широк наборот увеличителни уреди. Към всеки увеличителен уред, който компанията произвежда Carl Zeiss Vision задава основен приоритетна това да предостави на ползвателяпродукт, който е прецизно приспособен към необходимостта за решаване на определени задачи или в случаи на слабо зрящи хора – уреди, които осигуряват максимална зрителна способност при голям дефицит на зрението. Това означава: извънредно качество на образаи в същото време широко зрително поле. Често най-ниското възможно увеличение би могло да бъде напълно удовлетворително. Сертификатът ISO 9000 свидетелства за висок качествен стандарт постигнат от Carl Zeiss Vision – от разработката на продуктите до грижата за клиента.

Изтеглете каталога тук >

Изтеглете каталога тук>

Изтеглете каталога Low Vision тук >

Сподели!

FacebookMore...