Направете живота си по-лесен

  • Напълно интегриран пакет за управление на данни, консултaция и демонстрационни функции
  • Дистанционно управление за всички Zeiss измервателни устройства посредством iPad
  • Cъхранение на базата данни на сървъра ZEISS i.Com
  • Възможността да се използва от повече от един потребител в даден момент
  • Интерфейс за обмен на данни с помощта на ZEISS i.Com mobile

Сподели!

FacebookMore...