Меню Затваряне

ZEISS Оптични инструменти и системи

ZEISS e водещ производител на оптични инструменти и системи за очните специалисти, които осигуряват редица ползи за крайните потребители. Всички те създават допълнителна стойност за пациента във всеки етап на прегледа на зрението. Част от тях са насочени предимно към медицинските лица като улесняват тяхната дейност в изключителна степен. 

ZEISS Visufit 1000
ZEISS увеличителни и зрителни уреди

ZEISS i.Profiler Plus

ZEISS i.Terminal 2